O PODJETJU

Smo izkušeno podjetje, ki že dva desetletja skrbi za distribucijo proizvodov nemškega podjetja NESCHEN COATING GmbH iz Bückeburga, ki je vodilni proizvajalec samolepilnih folij za zaščito – ovijanje in popravilo knjig, ohranjanje arhivov ter medijev za digitalni tisk.

Dostava, prejem in izdaja proizvodov:
BIZZONE – Dominik Košič, s.p.
Celjska cesta 23
SI-3240 Šmarje pri Jelšah

ID št. za DDV / VAT ID No.: SI87742616
Matična št.: 1726790
Šifra glavne dejavnosti: 46.190
TRR Št./ IBAN: SI56021400253136824
SWIFT Code / BIC: LJBASI2X
Banka / Bank: Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, SI-1520 LJUBLJANA

Izpolni svojo naročilnico